Vai radio saturā ir vietas tematiskajiem raidījumiem?

Radio cilvēkiem visvairāk asociējas ar mūziku. Tieši muzikālais saturs ir tas, kas tiek patērēts visvairāk. Papildus tam, visai iecienīti ir dažādi izklaidējoši raidījumi ar konkursiem un tāpat cilvēki labprāt paklausās īsus ziņu raidījumus, kas vēsta par aktuālākajiem notikumiem. Reti kurš radiostacijas ieslēdz tāpēc, lai paklausītos kādu tematisku raidījumu. Arī tad, ja šādi raidījumi ienāk ēterā negaidot, tie nereti tiek pārslēgti. Radio, kaut arī tas ir ļoti nozīmīgs medijs, mūsdienās vairāk tomēr pilda izklaides funkciju, tāpēc, rodas jautājums, vai radio saturā vajadzētu iekļaut arī tematiskus un informatīvus raidījumus par dažādām nopietnām tēmām? Un kā ir ar tām visām kredītu reklāmām, kas nemitīgi tiek iekļauti starp radio programmām? Protams, ir skaidrs, ka dažādi rkeditori gan vietējie kā Vivus un Ferratum gan arī ārzemju, kā Spānija ienes lielu naudu radio stacijām, bet vai šāda nauda ir laba un vai tas ataisno reklamēt šos neizdevīgos kredītu pakalpojumus un tādā veidā cilvēkus ienes Parādos līdz ausīm…

Kas ir tematiskais saturs un kādas ir tendences tā patērēšanā?

Ar tematiskajiem raidījumiem jeb tematisko saturu mēs šajā gadījumā domājam dažādus informatīvus raidījumus, kas vēsta par aktuālām problēmām. Šajos raidījumos var tikt pārstāvētas visdažādākās tēmas, piemēram, medicīna, finanses, politika, reliģija, filosofija, psiholoģija utt. Šie raidījumi var būt ļoti noderīgi klausītājiem, taču, kā jau ievadā tika minēts, radio vairāk tiek izmantots, lai klausītos mūziku. Garš runas saturs var negatīvi ietekmēt radiostacijas reitingus, jo sākoties šāda veida raidījumiem, nereti tiek meklētas citas stacijas, kurās tiek pārraidīts vēlamai saturs – mūzika. Tomēr, tematiskie raidījumi var arī nemazināt klausītāju skaitu, ja tie tiek veidoti gudri un pārdomāti.

Kādas ir auditorijai saistošas tēmas?

Pirmkārt, tematisko raidījumu tēmas ir jāpielāgo savai auditorijai. Ja auditorija ir gados jauni cilvēki, tad tomēr vairāk jāpieturas pie izkaitējoša satura, vai arī informatīvā satura, kas ir aktuāls jauniešiem. Ja auditorija ir ļoti plaša, sākot no bērniem un beidzot ar senioriem, ir jāizpēta to, kādos laikos katrs segments patērē radio saturu. Parasti radio stacijām šāda informācija jau ir pieejama, jo arī mūzikas sarakti tiek veidoti pēc segmentu aktivitātes konkrētos laikos. Ja runas satura tēmas būs klausītājiem saistošas, arī šis saturs tiks patērēts.

Kā veidot tematiskos raidījumus, lai tie būtu auditorijai interesanti?

Protams, ir jāņem vērā arī daudz citu faktoru, lai cilvēki vēlētos klausīties tematiskos raidījumus. Piemēram, ļoti svarīgs ir interesants ievads. Ja klausītājs pirmajās sekundēs tiks ieinteresēts konkrētajā tematā, viņš turpinās klausīties, bet ja nē, pārslēgs radio staciju, pat neiedziļinoties raidījuma saturā. Tāpat ir jāveido aizraujošs, artikulēts stāstījums, nevis monotona runa. Radio pārraida tikai skaņu, tāpēc ir īpaši jāstrādā pie tā, lai runa būtu tiešām pārliecinoša, pat bez vizuāla uzskates materiāla.

Kopumā jāsaka, ka tematiskie raidījumi radio nekad nebūs tik populāri un iecienīti kā mūzika, jo mūsdienās informācijas gūšanai tiek izmantoti citi avoti, kas spēj piedāvāt arī ilustratīvu materiālu, tomēr tas nenozīmē, ka informatīvs runas saturs traucēs radio stacijas reitingiem un mazinās klausītāju skaitu. Tieši pretēji, ja šie raidījumi tiks veidoti pārdomāti, klausītāju skaits varētu pat augt.